Mágneses vékonyrétegek

II. félév 

B Spin- és rétegstruktúrák - 4x2 óra

  Multirétegek mágneses szerkezete (neutronszórás)
  Spinstruktúrák fémes multirétegekben - elméleti aspektusok
  Spindinamika és spinhullámok mágneses vékony- és multirétegekben
  Mágneses mikrostruktúrák. A mikromágnesség elméleti alapjai, numerikus módszerek.
  Mágneses kontrasztot adó pásztázó mikroszkópiák
  Mágneses szuperrácsok, króm filmek és köztesrétegek
  A rétegközi kicserélődési kölcsönhatás elmélete: Friedel oszcilláció, RKKY kölcsönhatás
  Rétegközi kicserélődési kölcsönhatás: fenomenológikus leírás, anyagfüggés
  Rétegközi kicserélődési kölcsönhatás: a rétegkészítési feltételek és a határrétegminőség hatásai

C Mágneses anizotrópia és magnetooptika - 4x2 óra

  A mágneses anizotrópia fizikai eredete és elméleti modelljei, határréteg-anizotrópia
  A mágneses anizotrópia kísérleti meghatározása multirétegekben
  Mágneses anizotrópia és magnetostrikció, alakí tási magnetostrikció
  Magnetostriktív filmek alkalmazása a mikromechanikában
  Magnetoelasztikus csatolás epitaxiális vékonyrétegekben
  Magnetooptikai effektusok (elmélet), Kerr mikroszkópia
  Magnetooptikai effektusok: fenomenológia és alkalmazások
  Ultravékony ferromágneses vékony- és multirétegek lineáris és nemlineáris magnetooptikája
  Röntgensugarak cirkuláris dichroizmusa

D Spinfüggő transzport - 4x2 óra

  Óriás Mágneses Ellenállás (GMR) - kísérleti megközelítés