RMKI Nukleáris Szilárdtestfizika Osztály


Diplomatémák fizikus, mérnök-fizikus, illetve vegyészhallgatók számára

Bottyán László:

  • Mágneses anizotrópia testreszabása vékonyrétegekben nemesgáz-implantációval
  • Deák László:

  • Mágneses vékonyrétegek és modern reflektometria
  • Nagy Dénes Lajos:

  • Nukleáris magnetometria vékonyrétegekben polarizált Mössbauer-forrással
  • Major Márton:

  • Doménszerkezet kialakulásának és átalakulásainak modellezése antiferromágnesesen csatolt rétegszerkezetekben